Smältlimpistol

Smältlimpistol

 

Infästning av svetsplåtar, eldosor, urtag, lyftdon, hörnlister o.s.v. i stål-, plywood- o.dyl. formar genom hotmeltlimning är ett skonsamt alternativ.  Eventuell formolja inverkar inte på limmets adhesionsförmåga.

 

Semko Oy marknadsför smältlimpistol och speciallim för professionellt bruk. Pistoler finns för manuell eller tryckluftsmatning. Lim i tre olika hållfasthetsklasser finns att tillgå, härdningstid 1, 3 eller 6 minuter (längre härdning, starkare fog).

 

Infästningsmetoder som skadar eller förorenar formytan undviks vid limning, detta förlänger formens livslängd betydligt. Likaså kan formar för urtagningar utföras utan spikning vilket underlättar rivning av formen med en avsevärd minskning av spill.

 

Speciellt långa och invecklade listurtag i elementets yta är lätta att utföra med hotmelt. Infästningsmetoden är dessutom avsevärt snabbare och enklare jämfört med andra metoder.

 

Smältlimpistol modeller

 

Smältlimpistol BeA 310 PLUS

Smältlimpistol BeA 321 PLUS, tryckluft

Smältlimpistol BeA 351, spray

 

 

Smältlim

 

Smältlim 1 min., Weak

Smältlim 3 min., Medium

Smältlim 6 min., Strong

Smältlim, Epoxy

Smältlimmet levereras i förpackning på 10 kg.

Lösningar enligt dina behov

 

 

Vi förverkligar även skräddarsydda lösningar enligt önskemål.

Heltäckande standardproduktfamilj

 

Produkturvalets stenfot som garanterar en hållbar infästning av betongelemen.

För konstruktörer

 

 

Vi levererar CAD-ritningar för samtliga metallprodukter som stöd för konstruktionsarbetet.

Intresserad?

 

 

Kolla våra olika lösningar, ta kontakt med våra försäljare.