Funktionella helheter ur fungerande lösningar

Måttbeställda metallprodukter

 

Vi skapar helt nya metallprodukter utgående från dina lösningar och kombinerar våra standardprodukter till en helhet enligt dina önskemål.

 

Våra måttbeställda metallprodukter kan vara vilka metallprodukter som helst som lämpar sig för en svetsande verkstad. Grunden för mångsidiga lösningar utgörs av våra standardprodukter som kan kombineras för diverse konstruktioner enligt behov.

 

För att kunna förverkliga dina önskemål behöver vi tillgång till ritningar med uppgifter om material, mått, speciella krav enligt diverse standarder och uppgifter om ytbehandlingen. Därefter dyker dina färdiga måttbeställda produkter upp på byggplatsen.

 

DoP för övriga produkter (specialprodukter, andra än Semkos standardprodukter) levereras enligt skild beställning.

metallirakenteet-semko

Heltäckande standardproduktfamilj

 

Produkturvalets stenfot som garanterar en hållbar infästning av betongelement.

För konstruktörer

 

 

Vi levererar CAD-ritningar för samtliga metallprodukter som stöd för konstruktionsarbetet.

Certifierad kvalitet

 

 

Semko erbjuder kvalitetslösningar som möjliggör enkla, hållbara lösningsmodeller.

Intresserad?

 

 

Kolla våra olika lösningar, ta kontakt med våra försäljare.