FÖRENANDE FAKTOR

Våra infästningsdetaljer är placerade i byggnadens kritiska punkter, följaktligen är endast det kvalitetsmässigt bästa gott nog.

betonielementtien-kiinnitysosat

Måttbeställda lösningar

 

Vårt specialkunnande är skräddarsydda infästningslösningar utförda enligt dina ritningar.

betonielementtien-kiinnikkeet

Heltäckande standardproduktfamilj

 

Produkturvalets stenfot som garanterar en hållbar infästning av betongelement.

betonielementtien-kiinnitystuotteet

Stöd åt konstruktören

 

Ladda ner CAD-ritningar och bruksanvisningar från samma plats.

Documents of performance