Svetsplåtar

Svetsplåtar

 

Svetsplåtarna är standardingjutningsgods avsedda för byggnadens kritiska punkter. Plåtarna överför de laster de utsätts för till betongkonstruktionen via sina förankringar.

Lösningar enligt dina behov

 

 

Vi förverkligar även  skräddarsydda lösningar enligt önskemål.

Heltäckande standardproduktfamilj

 

Produkturvalets stenfot som garanterar en hållbar infästning av betongelement.

Certifierad kvalitet

 

 

Semko erbjuder kvalitetslösningar som möjliggör enkla, hållbara lösningsmodeller.		

Intresserad?

 

 

Kolla våra olika lösningar, ta kontakt med våra försäljare.